Năm Sinh Con Cho Nữ Quý Mùi

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Quý Mùi 2003 và chồng 2003

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Quý Mùi 2003 và chồng 2002

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2002 Năm âm lịch: Nhâm Ngọ Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Quý Mùi 2003 và chồng 2001

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2001 Năm âm lịch: Tân Tỵ Niên mệnh:Kim – Bạch lạp Kim (Kim bạch lạp) Năm sinh của mẹ: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Quý Mùi 2003 và chồng 2000

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2000 Năm âm lịch: Canh Thìn Niên mệnh:Kim – Bạch lạp Kim (Kim bạch lạp) Năm sinh của mẹ: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Quý Mùi 2003 và chồng 1999

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1999 Năm âm lịch: Kỷ Mão Niên mệnh:Thổ – Thành đầu Thổ (Ðất đầu thành) Năm sinh của mẹ: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương