chọn năm xây nhà

Xem tuổi làm nhà năm 2026 cho gia chủ tuổi Quý Mùi 2003 mạng nữ

Hoàng ốc: Năm 2026, gia chủ 24 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Hoang ốc là Xấu. Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là con gà, đĩa xôi, hương,

Xem tuổi làm nhà năm 2025 cho gia chủ tuổi Quý Mùi 2003 mạng nữ

Hoàng ốc: Năm 2025, gia chủ 23 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Thọ tử là Xấu. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2003 Năm sinh âm lịch: nữ Quý Mùi 2003 Năm dự kiến khởi

Xem tuổi làm nhà năm 2024 cho gia chủ tuổi Quý Mùi 2003 mạng nữ

Tam tai: Gia chủ tuổi nữ Quý Mùi 2003, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2024 tức năm Giáp Thìn, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2003 Năm sinh âm lịch: nữ Quý

Xem tuổi làm nhà năm 2023 cho gia chủ tuổi Quý Mùi 2003 mạng nữ

Các công đoạn Đổ mái, người mượn tuổi vẫn tiến hành thay gia chủ làm lễ, gia chủ tiếp tục tránh mặt. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2003 Năm sinh âm lịch: nữ Quý Mùi 2003 Năm dự kiến khởi công: 2023 – Quý Mão Việc chọn thời điểm xây

Xem tuổi làm nhà năm 2022 cho gia chủ tuổi Quý Mùi 2003 mạng nữ

Tam tai: Gia chủ tuổi nữ Quý Mùi 2003, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2022 tức năm Nhâm Dần, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2003 Năm sinh âm lịch: nữ Quý

Xem tuổi làm nhà năm 2026 cho gia chủ tuổi Quý Mùi 2003 mạng nam

Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là con gà, đĩa xôi, hương, hoa quả, vàng mã… Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2003 Năm sinh âm lịch: nam Quý Mùi 2003 Năm dự kiến khởi công: 2026 – Bính Ngọ

Xem tuổi làm nhà năm 2025 cho gia chủ tuổi Quý Mùi 2003 mạng nam

Khi Nhập trạch, người mượn tuổi làm nốt các thủ tục dâng hương, khấn thành, rồi bàn giao lại nhà cho gia chủ. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2003 Năm sinh âm lịch: nam Quý Mùi 2003 Năm dự kiến khởi công: 2025 – Ất Tỵ Việc chọn thời điểm

Xem tuổi làm nhà năm 2024 cho gia chủ tuổi Quý Mùi 2003 mạng nam

Hoàng ốc: Năm 2024, gia chủ 22 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Tấn tài là Tốt. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2003 Năm sinh âm lịch: nam Quý Mùi 2003 Năm dự kiến

Xem tuổi làm nhà năm 2023 cho gia chủ tuổi Quý Mùi 2003 mạng nam

Khi Nhập trạch, người mượn tuổi làm nốt các thủ tục dâng hương, khấn thành, rồi bàn giao lại nhà cho gia chủ. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2003 Năm sinh âm lịch: nam Quý Mùi 2003 Năm dự kiến khởi công: 2023 – Quý Mão Việc chọn thời điểm

Xem tuổi làm nhà năm 2022 cho gia chủ tuổi Quý Mùi 2003 mạng nam

Hoàng ốc: Năm 2022, gia chủ 20 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Nghi là Tốt. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2003 Năm sinh âm lịch: nam Quý Mùi 2003 Năm dự kiến khởi