năm sinh con cho chồng sinh năm 2003 và vợ 1999

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Mùi 2003 và vợ 1999

Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 1999 Năm âm lịch: Kỷ Mão Niên mệnh: Thổ – Thành đầu Thổ (Ðất đầu thành) Năm