Phong Thủy Tuổi Quý Mùi

Xem hướng nhà tốt cho người tuổi Quý Mùi 2003 nam mạng

Hướng Phục vị Là khí biến ngang hòa. Gặp quẻ biến thành Phục Vị là trở lại vị trí ban đầu của khí chất quẻ gốc, quẻ biến. Vì vậy khí Phục vị là khí quân bình cát hung. Thông tin gia chủ xem hướng nhà Năm sinh gia chủ : 2002 Nhâm Ngọ Mệnh

Xem hướng nhà tốt cho người tuổi Quý Mùi 2003 nữ mạng

Hướng Phục vị Là khí biến ngang hòa. Gặp quẻ biến thành Phục Vị là trở lại vị trí ban đầu của khí chất quẻ gốc, quẻ biến. Vì vậy khí Phục vị là khí quân bình cát hung. Thông tin gia chủ xem hướng nhà Năm sinh gia chủ : 2002 Nhâm Ngọ Mệnh

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Quý Mùi 2003 và chồng 2003

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Quý Mùi 2003 và chồng 2002

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2002 Năm âm lịch: Nhâm Ngọ Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Quý Mùi 2003 và chồng 2001

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2001 Năm âm lịch: Tân Tỵ Niên mệnh:Kim – Bạch lạp Kim (Kim bạch lạp) Năm sinh của mẹ: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Quý Mùi 2003 và chồng 2000

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2000 Năm âm lịch: Canh Thìn Niên mệnh:Kim – Bạch lạp Kim (Kim bạch lạp) Năm sinh của mẹ: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Quý Mùi 2003 và chồng 1999

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1999 Năm âm lịch: Kỷ Mão Niên mệnh:Thổ – Thành đầu Thổ (Ðất đầu thành) Năm sinh của mẹ: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Mùi 2003 và vợ 2003

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Mùi 2003 và vợ 2002

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 2002 Năm âm lịch: Nhâm Ngọ Niên mệnh: Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Mùi 2003 và vợ 2001

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 2001 Năm âm lịch: Tân Tỵ Niên mệnh: Kim – Bạch lạp Kim (Kim bạch