Phong Thủy Tuổi Quý Mùi

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Mùi 2003 và vợ 2000

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 2000 Năm âm lịch: Canh Thìn Niên mệnh: Kim – Bạch lạp Kim (Kim bạch

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Mùi 2003 và vợ 1999

Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 1999 Năm âm lịch: Kỷ Mão Niên mệnh: Thổ – Thành đầu Thổ (Ðất đầu thành) Năm

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Quý Mùi 2003 và vợ 1998

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2003 Năm âm lịch: Quý Mùi Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 1998 Năm âm lịch: Mậu Dần Niên mệnh: Thổ – Thành đầu Thổ (Ðất đầu